วัดร่องเสือเต้น..

วัดร่องเสือเต้น..

วัดร่องเสือเต้น..จังหวัดเชียงราย

วัดนี้จะเน้นสีโทนฟ้าทอง… ได้ยินมาว่ากว่าจะสร้างและตกแต่งใช้เว่ลาหลายปีเลยทีเดียว

การตกแต่งลวดลาย รูปปั้นต่างๆ งดงามมาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนมาเยี่ยมชม

 

ภาพบรรยากาศหน้าโบสถ์…

 

 

ผมชอบภาพนี้มาก.. น่าจะเป็นคชสีห์ แต่หากผิดขออภัยด้วย.. ยังไงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ นักท่องเที่ยวคงจะเยอะมาก.. ท่านใดสะดวกก็แวะกราบสักการะพระประธานได้ครับ

ข้ามไปยังทูลบาร์